Política de Privacitat

Informació General

En M.C. TRINTER S.A. hem actualitzat la nostra Política de Privacitat per a adaptar-nos conforme al que es disposa en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.. El principal objectiu d’aquesta adaptació és augmentar la seguretat i la privacitat de les dades personals.

A continuació li detallem els principals aspectes:

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

  • Responsable: M.C. TRINTER S.A.
  • Direcció: Carrer de l’Atlàntic,115 ZAL1
  • Telèfon: +34 93 474 15 00
  • Correu electrònic: rgpd@trinter.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En el cas de sigui Vostè CLIENT o PROVEÏDOR de M.C. TRINTER S. a. tractem les seves dades personals amb la finalitat de gestionar la nostra relació negocial, així com per a l’enviament de comunicacions comercials, per qualsevol mitjà, inclòs l’electrònic, que puguin ser del seu interès.

En el cas que Vostè sigui POTENCIAL CLIENT de M.C. TRINTER S.A., les seves dades seran utilitzades amb l’única finalitat d’enviar-li comunicacions comercials que puguin ser del seu interès. Si desitja continuar rebent les nostres comunicacions haurà d’acceptar inequívocament la nostra política prement en el botó de ACEPTO.

Per quant temps conservarem les seves dades?

La informació relativa a l’interessat serà conservada durant el període de vigència de la relació negocial, mentre no se sol·liciti la supressió d’aquests; així com durant el termini de prescripció de les accions que poguessin sorgir en relació amb la present relació. Al llarg d’aquest període les dades es podran posar a la disposició de l’administració pública amb competència en la matèria, prèvia sol·licitud dels mateixos per causa justificada.

D’altra banda, les dades personals proporcionades per a fins promocionals es continuaran conservant una vegada finalitzada la relació comercial fins que l’interessat no revoqui el consentiment, tot això sense perjudici del seu dret de supressió o oposició.

Legitimació per al tractament de les seves dades

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en M.C. TRINTER S. a. estem tractant dades personals que els concerneixin, i en tal cas, dret d’accés a les seves dades personals, als fins del tractament, i a les categories de dades personals de què es tracti.

Així mateix, tindrà dret a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits; s’hagi retirat el consentiment en el qual es basa el tractament o s’oposi al tractament; les dades personals s’hagin tractat de manera il·lícita; o hagin de suprimir-se per al compliment d’una obligació legal establerta en el dret de la Unió o dels Estats membres.

Podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades quan, impugni l’exactitud de les dades personals durant el termini que permeti al responsable verificar l’exactitud d’aquests; el tractament sigui il·lícit i l’interessat s’oposi a la supressió de les dades personals i sol·liciti en el seu lloc la limitació del seu ús; el responsable ja no necessiti les dades personals per als fins del tractament, però l’interessat els necessiti per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions; o l’interessat s’hagi oposat al tractament, mentre es verifica si els motius legítims del responsable prevalen sobre els de l’interessat. En tals casos, únicament conservarem les dades per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, vostè podrà oposar-se al tractament de les seves dades. M.C. TRINTER S.A. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Finalment, en els termes establerts en la legislació vigent; podran revocar els consentiments que ens hagin anat facilitant, tenint les persones interessades la possibilitat de presentar una reclamació a Espanya davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es), així com a sol·licitar davant aquest organisme informació i tutela sobre l’exercici dels seus drets.

La utilització d’aquesta pàgina web és regeix per la llei espanyola, amb independència de l’entorn legal del/ de la usuari/a. Qualsevol disputa que pugui sorgir en la interpretació d’aquestes condicions es resoldrà en els tribunals del lloc on tingui fixada la seva activitat M.C. TRINTER, S.A.

En el cas que ens faciliti la seva adreça de correu electrònic, s’entén que està prestant el consentiment i acceptant aquest AVÍS LEGAL i l’AVÍS DE PRIVACITAT, perquè la mateixa sigui utilitzada per a l’enviament de comunicacions relacionades amb els serveis prestats o a prestar i respondre a les seves consultes o peticions per M.C. TRINTER, S.A.

FLEXIBILITAT – PROFESSIONALITAT – SOLIDESA

Vols contactar amb M.C. TRINTER S.A.?
Escriu-nos per a qualsevol dubte o consulta