Avís Legal

Informació General

En compliment del reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals. Indiquem a continuació les dades d’informació general d’aquesta pàgina web:

Titular: M.C. TRINTER, S.A.

Domicili: C/de L´Atlàntic, 115 (Zal 1)

08040 Barcelona.

Tel: 93 474 15 00

Fax 93 474 44 32

Dades Registrals: Registre Mercantil de BARCELONA Tom 35234, Foli 132, Secció GENERAL, Fulla B 108718, Província BARCELONA Inscripció 12.

CIF: A60508181

Protecció de dates de caràcter personal

Tota la informació que rebi M.C. TRINTER, S.A. serà tractada amb la màxima confidencialitat i seguretat, i s’incorporarà als fitxers automatitzats de la seva propietat, la creació de la qual ha estat degudament notificada a l’Agència de Protecció de Dades.

Aquesta informació és utilitzada exclusivament per M.C. TRINTER, S.A. amb la finalitat de mantenir la relació comercial i mercantil amb els seus clients, així com per a mantenir-los puntualment informats dels productes i serveis que ofereix, i no serà comunicada a terceres parts excepte en els casos en què M.C. TRINTER, S.A. estigui obligada legalment o es tracti de dades d’informació pública.

Las personas interesadas podrán ejercer respecto a MC TRINTER, SA los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos, por medio de un escrito firmado dirigido a MC TRINTER, SA, C/Atlàntic 115 (Zal1) – 08040 Barcelona, o enviándolo por fax al número 93 474 44 32, añadiendo en cualquier caso la fotocopia del DNI de la persona interesada.

En els supòsits en els quals per a accedir a alguna de les pàgines o serveis de M.C. TRINTER, S.A. sigui necessària la recollida de dades de caràcter personal, s’informa que els mateixos seran tractats de conformitat amb el que s’estableix en la normativa vigent relativa a la Protecció de Dades de Caràcter Personal i altres normes de desenvolupament, conforme al que s’estableix en l’AVÍS DE PRIVACITAT D’AQUESTA WEB i al consentiment que el/la/els
usuaris han d’acceptar prèviament a efectuar qualsevol mena de comunicació amb M.C. TRINTER, S.A. des d’aquesta pàgina web.

Llei aplicable i jurisdicció

La utilització d’aquesta pàgina web és regeix per la llei espanyola, amb independència de l’entorn legal del/ de la usuari/a. Qualsevol disputa que pugui sorgir en la interpretació d’aquestes condicions es resoldrà en els tribunals del lloc on tingui fixada la seva activitat M.C. TRINTER, S.A.

En el cas que ens faciliti la seva adreça de correu electrònic, s’entén que està prestant el consentiment i acceptant aquest AVÍS LEGAL i l’AVÍS DE PRIVACITAT, perquè la mateixa sigui utilitzada per a l’enviament de comunicacions relacionades amb els serveis prestats o a prestar i respondre a les seves consultes o peticions per M.C. TRINTER, S.A.

Avís de privacitat

Tota comunicació amb M.C. TRINTER, S.A. per qualsevol mitjà o a través de la seva adreça de correu electrònic, o dels formularis presents en aquest lloc web o al seu email, suposa el consentiment exprés perquè les seves dades personals siguin incorporats a fitxers titularitat de MC TRINTER, SA l’adreça de la qual és CARRER DE L’ATLÀNTIC 115 ZAL1 BARCELONA 08040

Per tant, l’interessat podrà exercir dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte a les dades personals que constin en els expressats fitxers, podent revocar el seu consentiment per escrit en qualsevol moment.

Per a això ho podran fer mitjançant comunicació escrita dirigida a:

Nom de l’Empresa: M.C. TRINTER, S.A.

Domicili: CARRER DE L’ATLÀNTIC 115 ZAL1 BARCELONA 08040

E-mail: rgpd@trinter.com

Advertència de privacitat

Les dades de caràcter personal que es facilitin per correu electrònic o mitjançant aquesta web, quedaran registrats en un fitxer Propietat de M.C. TRINTER, S.A. degudament inscrit davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades amb la finalitat de contestar a les consultes, rebre comandes i obtenir dades estadístiques d’aquests. Per això poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant M.C. TRINTER, S.A. amb domicili al CARRER DE L’ATLÀNTIC 115 ZAL1 BARCELONA 08040 o al e-mail: rgpd@trinter.com

FLEXIBILITAT – PROFESSIONALITAT – SOLIDESA

Vols contactar amb M.C. TRINTER S.A.?
Escriu-nos per a qualsevol dubte o consulta